Exportintyg och villkor per land

Här kan du hitta importvillkor och överenskomna exportintyg för de flesta animaliska livsmedel som ska exporteras till länder utanför EU.  Exportintyg för vissa vegetabiliska livsmedel finns också publicerade på dessa sidor. Om exportintyg saknas så kontakta Livsmedelsverket.

Senast granskad 2020-02-20