Efsa gör en preliminär bedömning av PFOS och PFOA

2018-12-13

PFOS och PFOA är kemiska ämnen som bland annat funnits
i brandskum som använts på brandövningsplatser. Ämnena har därför förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige och i andra länder. Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, skärper sin bedömning av ämnena i en preliminär rapport. En slutgiltig bedömning av dessa och andra PFAS-ämnen förväntas från Efsa i slutet av 2019.

PFAS är ett samlingsnamn på en grupp syntetiska kemikalier där PFOS och PFOA ingår. De allra flesta i Sverige får i sig mest PFOS och PFOA från maten och inomhusmiljön. Men på platser där dricksvattnet har förorenats av PFAS, till exempel brandövningsplatser, kan dricksvattnet svara för en större del av det man får i sig.

Större kunskap om ämnen

Nu har Efsa gjort en ny preliminär bedömning av PFOS och PFOA. Den innebär att Efsa sänker det så kallade tolerabla veckointaget (TVI) för ämnena. TVI är den mängd man kan få i sig varje vecka hela livet utan risk för hälsan. Efsa skriver samtidigt att en slutgiltig bedömning kommer först under 2019. I den slutgiltiga bedömningen ska flera PFAS-ämnen, inklusive PFOS och PFOA , finnas med.

- Orsaken till att Efsa gjort en ny bedömning är att det på senare år byggts upp större kunskap om hur dessa ämnen påverkar människors hälsa. Efsas preliminära bedömning tyder på att den gräns de tidigare bedömde som säker inte längre skyddar oss tillräckligt, säger toxikolog Emma Halldin Ankarberg, Livsmedelsverket.

Efsas nya bedömning grundas både på djurförsök och undersökningar av hur människor påverkas. Tidigare bedömningar grundades enbart på djurförsök.