Webbinarium: Klimatanpassning i livsmedelsföretag

2019-10-17

Klimatet förändras och ett mer extremt klimat, med bland annat torka, kraftiga regn och fler värmeböljor, ställer livsmedelssektorn inför stora utmaningar. Livsmedelsföretag behöver därför se över sin verksamhet och fundera på var den är sårbar för klimatförändringarna, och hur man kan förbereda sig på olika sätt.

Syftet med webbinariet är att företag ska få mer kunskap om hur klimatförändringarna kan påverka deras verksamheter samt få inspiration till att börja klimatanpassa sin verksamhet.

SMHI och Livsmedelsverket berättar om hur klimatet förändras och hur livsmedelsföretag kan påverkas. Vi presenterar också ett verktyg som företag kan använda för att komma igång med och strukturera sin planering för ett förändrat klimat.

Praktisk information

Webbinariet riktar sig till företag i olika branscher, främst till företag som arbetar med förädling och produktion i leden efter primärproduktionen.

Tid: 6 november 10.00 – 11.00

Ingen anmälan krävs.

Webbinariet kommer att spelas in och läggas upp på Livsmedelsverkets webbplats så att det går att ta del av i efterhand. Den publiceras då här: https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/klimatanpassning/ 

Om klimatanpassning

Klimatanpassning är åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Klimatanpassning är ett nödvändigt komplement till arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser.

Vårt klimat förändras och även om insatser görs för att begränsa klimatförändringarna måste livsmedelssektorn anpassa sig till ett mer extremt normaltillstånd för att kunna fortsätta producera och leverera säkra livsmedel. Ett förändrat klimat innebär nya utmaningar, men också möjligheter, för livsmedelsföretag. Genom att anpassa sig till de förändringar vi kan se idag, och de som kan inträffa i framtiden, kan företag minska sin sårbarhet.