PURE - studie om kost och hälsa

2017-10-02

För några veckor sedan kom den globala studien PURE om global hjärt- och kärlhälsa som är baserad på mer än 135 000 personer i 18 länder. En av slutledningarna är att många i låg- och medelinkomstländer äter mer kolhydrater, i första hand socker, vitt bröd och ris än vad som är hälsosamt.

För många av personerna i studien, framför allt i Asien, stod kolhydraterna för så mycket som 80 procent av maten. En del kommentarer och rubriksättningar kan ge intrycket att studien förkastar de kostråd som är vanliga i många länder, däribland Sverige. Det är alltså inte fallet. Studien pekar på att det inte är hälsosamt att äta mycket stora mängder kolhydrater i form av socker, vitt mjöl och vitt ris.

Studiens resultat styrker de kostråd som finns i många länder, bland annat Sverige om att om att dra ner på socker, äta mycket grönsaker och frukt och välja fullkorn. I de råden rekommenderas att ungefär 45-60 procent av näringen kommer från kolhydrater och att kolhydraterna helst ska komma från fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt.