Information till små livsmedelsföretag

Kvinnor köper korv över disk

På denna sida finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag.

Information som vänder sig till små företag

Broschyrer till små livsmedelsföretag

Senast granskad 2019-08-13