Peru

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Peru.

Gelatin och Kollagen

För export till Peru måste anläggningen anmäla intresse till Livsmedelsverket via dokumentet LIVS150. Anläggningen måste ha Livsmedelsverket som kontrollmyndighet. Anläggningen ska ha rutiner så att korskontaminering undviks för riskmaterial för Bovine Spongiform Encephalopati (BSE). Exportintyg har tagit fram av Livsmedelsverket i överenskommelse med Perus myndighet El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Ändamålet för produkten ska anges i exportintyget. Produkten ska vara beredd från enbart hud/skinn från gris. 

Mjölkprodukter

EU-kommissionen har förhandlat fram ett exportintyg som hittas i det webbaserade systemet Traces (Trade Control and Expert System). Kontrollera med din kund i Peru om detta intyg kan användas för er produkt. 

EU-kommissionen håller på att förhandla fram ett harmoniserat exportintyg, som alla medlemsländer ska kunna använda. Det är inte klart än, så i nuläget kan vi inte exportera nötkött till Peru. Denna sida uppdateras vartefter.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Peru kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-10-14