EU-förordning 211/2013

Förordning om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

Enligt förordning 211/2013 ska groddar och frön för groddning vid import åtföljas av ett officiellt intyg att produktionen skett i överensstämmelse med EU:s krav. Ändringen innebär att intygandet fram till 1 juli 2015 får ersättas med mikrobiologisk provtagning av den aktuella sändningen.

Senast granskad 2019-08-26