Listan över saluförbud av livsmedel - information

Livsmedelsverket gör just nu en översyn av arbetet med provtagningsprogrammen. Ett resultat är att listan över saluförbud tagits bort. 

Översynen av hur vi i Sverige arbetar med provtagningsprogrammen pågår. Syftet  är att utforma ett arbetssätt för framtida utmaningar. Vi återkommer med information längre fram.

Bekämpningsmedelskontrollen
E-post: KP@slv.se
Telefon 018 - 17 14 97, 018 – 17 53 27

Senast granskad 2018-01-22