Mikrobiologiska referensmaterial

Petriskålar

Livsmedelsverket tillhandahåller mikrobiologiska referensmaterial för intern kontroll av analyser på laboratoriet som komplement till programmen för kompetensprovning. Det finns olika referensmaterial med frystorkade blandningar av mikroorganismer utan matris. Det frystorkade materialet, som ska lösas upp i spädningsvätska, kan användas för kontroll av flera olika parametrar vid samma tillfälle.

Beställa referensmaterial

Kostnad per vial: 410 SEK exklusive moms. Fraktkostnad per order: Inom Sverige 200 SEK. Utanför Sverige 300 SEK. Prover skickas normalt inom en vecka efter inkommen beställning.

Hållbarhet

Hållbarhetstid för respektive blandning anges i förteckning över referensmaterial.

Säkerhetsdatablad (MSDS)

Dokumentation om våra frystorkade material.

Referensmaterial dricksvatten

Referensmaterial livsmedel

Förutom ovanstående referensmaterial har vi även möjlighet att specialtillverka blandningar för enskilda laboratorier. Bland annat kan vi tillhandahålla ett antal olika frystorkade vialer med Campylobacter. Tillverkning av skräddarsydda blandningar sker i mån av tid, och endast när vår ordinarie verksamhet tillåter det. För nytillverkning och kvalitetstestning av blandningar innebär detta normalt att ni behöver kontakta oss 4 månader innan vialerna ska levereras.

Kontakta oss för mer information, tillgängliga vialer, priser m.m.

Kontakt

Vid  frågor, kontakta oss via e-post:

Senast granskad 2017-12-19