Tillbaka till Exportanläggningar

Hansjö Mejeri


Typ av anläggning

Mjölk & mjölkprodukter av nöt

Godkänd för export till

Argentina

Adress

Mässvägen 4, 794 90 ORSA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket