Organisation

Generaldirektören är chef för Livsmedelsverket och tillsätts av regeringen. Generaldirektören ersätts vid behov av ställföreträdaren.
Ledningsgruppen består av generaldirektören, de fyra områdescheferna och verksamhetssamordnaren.

Ledningsgruppen

Senast granskad 2019-10-24