Efsa skärper bedömningen av dioxiner och PCB

2018-11-20

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, skärper sin bedömning av hur mycket dioxiner och PCB man kan få i sig utan risk för hälsan. Dioxiner och PCB är gifter som tidigare spridits i naturen och därmed också finns i mat, särskilt i vissa feta fiskar.

PCB och dioxiner är miljögifter som vi får i oss via maten. Ämnena finns i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Särskilt höga halter finns i fet fisk som strömming och vildfångad lax från förorenade områden, till exempel Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.

Efsa har gjort en ny, omfattande riskbedömning som lett till en kraftig sänkning av den mängd som bedöms att man kan få i sig varje vecka, hela livet, utan risk för hälsan – det tolerabla veckointaget (TVI). En stor del av befolkningen, både i Sverige och andra länder, ligger i dagsläget över Efsas nya TVI, samtidigt som halterna av dessa ämnen i miljön och vår mat har minskat kraftigt sedan 70-talet.

– Livsmedelsverket tittar nu närmare på vad den nya bedömningen betyder för oss i Sverige. Dioxiner och PCB är miljögifter som fått stor spridning i naturen och finns därmed tyvärr i en stor del av den mat vi äter. Det går alltså inte att undvika ämnena helt, men ett enkelt sätt att minska risken att få i sig höga halter är att följa våra råd om fet fisk från Östersjön och Bottniska viken, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog vid Livsmedelsverket.

Tidigare bedömning

Den tidigare bedömningen gjordes 2001 av EU:s vetenskapliga livsmedelskommitté (SCF) och baserades på studier på råttor. Efsas nya bedömning baseras bland annat på studier på människor. Studierna visar att dioxin och PCB kan påverka bland annat våra spermier, hormoner och tandemaljen om vi utsätts för ämnena under känsliga perioder.

– Det är bra att kunskapen ökar om hur dessa ämnen riskerar att påverka oss. Även om mängden av dessa miljögifter glädjande nog sjunker i miljön får vi alltså fortfarande i oss för mycket dioxin och PCB via maten, säger Emma Halldin Ankarberg.

I Sverige har problematiken med dioxiner och PCB varit aktuell i många år och Livsmedelsverket följer forskningsläget noggrant.

– Vi har haft råd om fisk som innehåller höga halter av dioxin och PCB på olika sätt ända sedan 1970-talet, och med den här nya informationen behöver vi se över om vi måste justera de konsumentråd vi har idag, säger Emma Halldin Ankarberg.

Fakta om Dioxin

  • Dioxiner och PCB är organiska miljöföroreningar som fått stor spridning i miljön.
  • Ämnena är fettlösliga och finns främst i feta, animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter.
  • Vi människor får i oss mest dioxiner och PCB via maten.
  • Särskilt höga halter finns i fet fisk som strömming och vildfångad lax från förorenade områden, till exempel Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.
  • Barn, ungdomar, kvinnor i fertil ålder samt gravida och ammande bör inte äta denna fisk mer än två till tre gånger om året. Övriga rekommenderas att inte äta den mer än en gång i veckan.
  • Efsa bedömer att det tolerabla veckointaget (TVI), det vill säga den mängd som man kan få i sig varje vecka hela livet utan hälsorisker, är 2 pikogram per kilo kroppsvikt. Det gamla värdet var 14 pikogram per kilo kroppsvikt.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40