Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Många kommuner arbetar medvetet för att öka andelen ekologiska livsmedel, köper till stor del svenskt kött och håller en god kompetensnivå i köken trots rådande kockbrist. Men det finns områden som behöver förbättras, särskilt inom hemtjänsten. Det visar en första rikstäckande kartläggning av den kommunala måltidsverksamheten som Livsmedelsverket gjort.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

#Restifiera – nytt ord på svinniska!

Yvette Diaz är kokerska på förskolan Äpplet i Varberg som gillar att leka med ord och har kommit på ett nytt ord för att utgå från gårdagens rester i dagens matlagning - #restifiera Ett trevligt mejl dök upp från Yvette Diaz för några veckor sedan me...

Nya rekommendationer från Kost & Näring om specialkost

Idag publiceras Kost och Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. Fokus ligger på tolkningen av vilka barn som har rätt till specialkost och när läkarintyg ska krävas. Ökad efterfrågan på specia...

Utvecklingsprogram för alla som arbetar med offentliga måltider – KliMATval

Arbetar ni med livsmedel och måltider i offentlig verksamhet? (Svar JA!)Är ni lite extra intresserade av mat och hållbarhetsfrågor (Vem är inte det?). Ni kanske vill förändra hur och vad som äts på en skola, se över matsvinnet av de måltider som serv...

Tips: Ta del av e-kursen “Måltider på sjukhus”

Äntligen så finns det, tack vare engagerat och dedikerat arbete av Region Stockholm, nu en webbaserad kurs om Måltider på sjukhus. E-kursen vänder sig till vårdpersonal och måltidspersonal som på något sätt arbetar med måltider på sjukhus. Och det bä...

Matsvinnsdata – nu även från regioner!

Idag publicerar vi en sammanställning av matsvinnsdata från landets regioner. Stort tack till er som har bidragit till detta! Vad visar sammanställningen? Det är vanligt att matsvinnsmätningar görs inom sjukhusmåltider. Matsvinnsmängderna varierar st...

Senast granskad 2020-02-12