Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Swedish Wild Meat AB


Anläggningsnummer

863

Postadress

Nagasjötjälen 275, 833 59 Hoting

Kommun

STRÖMSUND

Län

JÄMTLAND

Kategori

MM

Övrig verksamhet

I-CP III-CP IV-CP IV-GHE

Djurslag

P fG wU wL wA wG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket