Nästa matvaneundersökning ska ta reda på vad småbarn äter

2021-03-04

I Livsmedelsverkets uppdrag ingår att följa matvanor i befolkningen för att bland annat kunna utvärdera och ta fram kostråd, ha underlag för risk- nyttovärderingar och representera våra matvanor i EU:s regelarbete. Undersökningarna måste vara representativa för att vi ska kunna ha möjlighet att identifiera riskgrupper och nå målet ”De som äter sämst äter bättre”.

Riksmaten småbarn är den sjätte rikstäckande undersökningen av svenskarnas matvanor som Livsmedelsverket genomför men den första studien med fokus på småbarn i den här åldersgruppen. Huvudundersökningen kommer pågå hösten 2021 till hösten 2024 och siktar mot att undersöka sammanlagt 3000 barn i åldrarna 9 månader, 1,5 år och 4 år.

Pilotundersökning under våren 2021

I mars startar en pilotundersökning med målet att inkludera totalt 150 barn i de olika åldergrupperna. Vi behöver testa logistiken kring rekrytering och datainsamling och se till att metoderna fungerar. Det är första gången Livsmedelsverket undersöker så här små barn så det är mycket som är nytt. 

Vad får deltagarna göra?

Deltagarnas föräldrar får svara på enkätfrågor som rör matvanor, introduktion av livsmedel, amning, dricksvatten, exponering för olika förpackningsmaterial med mera. Bland de äldre barnen samlar vi in livsmedels- och näringsintag med en matdagbok. För första gången samlar vi in avföringsprover för att titta på tarmflora och antibiotiskaresistens, de tas hemma och skickas till oss. Precis som i Riksmaten vuxna 2010-11 och ungdom 2016-17 samlar vi in urin- och blodprov hos en subgrupp – i piloten endast ett tiotal. De äldre barnen får dessutom bära en aktivitetsmätare i en vecka.