Efterlevnad av kostråd

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra kontrollprojekt för att säkerställa att måltidsverksamheten i förskola och skola följer lagstiftningen om gränsvärde för dioxiner och PCB i fisk från Östersjön.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 28 februari 2020.

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-02-28