Nyheter mat och hälsa

Här listar vi Livsmedelsverkets Nyheter om mat och hälsa. Prenumerera på utskicken via e-post eller RSS gör du längst ner i sidfoten på webbplatsen. För RSS klicka på ikonen till vänster.

 • Nästan alla har koll på Nyckelhålet – och mer än hälften väljer det i butiken

  Nyckelhålet är en av de mat-märkningar som konsumenter känner till allra bäst. 97 procent av alla konsumenter i Sverige har hört talas om Nyckelhålet. Det gäller oavsett kön, utbildningsnivå, inkomst och bostadsort. Kännedomen är något lägre bland unga, men de som känner till märkningen är å andra sidan mer positiva till den än äldre. Det visar en ny undersökning från Livsmedelsverket.

  2021-04-15 -

 • Korsallergi ger ofta milda symtom

  För vissa kan en matallergi innebära stora risker, men för en del behöver det inte vara så farligt. Det gäller exempelvis de personer som är allergiska mot björkpollen och som därför även reagerar på hasselnötter, äpplen eller mandel.

  2021-04-14 -

 • Det svenska livsmedelssystemet under lupp

  I en ny rapport redovisar Jordbruksverket en genomgång av det svenska livsmedelssystemet ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Rapporten presenterar även en kartläggning av de initiativ som pågår på området och förslag på åtgärder för att livsmedelssystemet ska bli mer hållbart.

  2021-03-22 -

 • Nya webbsidor om mat och måltider i gruppbostäder

  Alla människor ska ha samma möjligheter att må bra och samhället ska främja fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. Det står tydligt inskrivet i de svenska folkhälsopolitiska målen. För att underlätta för stödpersonal och chefer i LSS-omsorgen att stötta personer med intellektuell funktionsnedsättning till bättre matvanor, har Livsmedelverk nu skrivit om och förtydligat sidorna som handlar om mat och måltider i gruppbostäder.

  2021-03-19 -

 • Ny konsumentundersökning om matsvinn

  Under hösten genomfördes en webbenkät på uppdrag av Livsmedelsverket. Myndigheten vill veta mer om konsumenters inställning till matsvinn. Frågor ställdes om attityd ,kännedom och beteende i hemmet, vid inköp i butik, i resturangmiljö samt till följd av pandemin.

  2021-03-18 -

 • Nästa matvaneundersökning ska ta reda på vad småbarn äter

  I Livsmedelsverkets uppdrag ingår att följa matvanor i befolkningen för att bland annat kunna utvärdera och ta fram kostråd, ha underlag för risk- nyttovärderingar och representera våra matvanor i EU:s regelarbete. Undersökningarna måste vara representativa för att vi ska kunna ha möjlighet att identifiera riskgrupper och nå målet ”De som äter sämst äter bättre”.

  2021-03-04 -

 • Food System Summit - Toppmöte för hållbara livsmedelssystem

  Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 har allt mer kommit i fokus. Flera initiativ pågår inom hela systemet för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. FN:s generalsekreterare António Guterres har tagit initiativ till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS). Mötet planeras att äga rum i september 2021 i samband med FNs generalförsamling. Toppmötet ska lansera nya djärva åtgärder för att nå framsteg på alla 17 målområden, varav flera är helt beroende av hälsosammare, mer hållbara och rättvisa livsmedelssystem.

  2021-03-02 -

 • En mer hållbar vardagsmeny med klimatberäknade recept

  Konsumentverkets närings- och kostnadsberäknade recept har för första gången även  klimatberäknats. Matsedeln visar kostnadsberäknade maträtter för en mer hållbar vardag.

  2021-01-25 -

 • Tyck till angående livsmedelsmärkning

  Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag om framsides-, ursprungs- och datummärkning, samt näringsprofiler.

  2021-01-18 -

 • Enklare råd om introduktion av mat med gluten till spädbarn

  Nu är uppdateringen av rådet om introduktion av mat med gluten till barn under ett år klar. Det nya rådet är att börja ge mat med gluten på samma sätt som annan mat. Men det är viktigt att börja med små mängder och att öka mängden långsamt. 

  2020-12-14 -