Nyheter mat och hälsa

Här listar vi Livsmedelsverkets Nyheter om mat och hälsa. Prenumerera på utskicken via e-post eller RSS gör du längst ner i sidfoten på webbplatsen. För RSS klicka på ikonen till vänster.

 • Food System Summit - Toppmöte för hållbara livsmedelssystem

  Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 har allt mer kommit i fokus. Flera initiativ pågår inom hela systemet för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. FN:s generalsekreterare António Guterres har tagit initiativ till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS). Mötet planeras att äga rum i september 2021 i samband med FNs generalförsamling. Toppmötet ska lansera nya djärva åtgärder för att nå framsteg på alla 17 målområden, varav flera är helt beroende av hälsosammare, mer hållbara och rättvisa livsmedelssystem.

  2021-03-02 -

 • En mer hållbar vardagsmeny med klimatberäknade recept

  Konsumentverkets närings- och kostnadsberäknade recept har för första gången även  klimatberäknats. Matsedeln visar kostnadsberäknade maträtter för en mer hållbar vardag.

  2021-01-25 -

 • Tyck till angående livsmedelsmärkning

  Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag om framsides-, ursprungs- och datummärkning, samt näringsprofiler.

  2021-01-18 -

 • Enklare råd om introduktion av mat med gluten till spädbarn

  Nu är uppdateringen av rådet om introduktion av mat med gluten till barn under ett år klar. Det nya rådet är att börja ge mat med gluten på samma sätt som annan mat. Men det är viktigt att börja med små mängder och att öka mängden långsamt. 

  2020-12-14 -

 • Nu lanseras "Fråga Liv" – Livsmedelsverkets snabbguide för ammande

  Idag lanserar vi nya webbsidor för ammande och en ny sökfunktion ”Fråga Liv” där ammande snabbt kan söka fram information om ett visst livsmedel när de handlar eller är bjudna på middag.

  2020-12-02 -

 • Nu får vissa insekter säljas som livsmedel men personer med skaldjursallergi bör vara försiktiga

  Efter en dom från Europadomstolen får nu vissa insekter säljas som livsmedel även i Sverige. Flera personer med skaldjursallergi kan också reagera mot insekter på grund av så kallad korsallergi. Livsmedelsverket vill därför informera om risken för denna typ av korsallergi. Informationen riktar sig särskilt till sjukvård, Astma- och allergiförbundet samt till personer med skaldjurallergi.

  2020-10-27 -

 • Nya riktlinjer för sjukhusmåltider lyfter matens roll för en god vård

  Maten på sjukhus är viktig för patienters hälsa och förutsättningar att  tillgodogöra sig medicinsk behandling och bli friska. Men maten blir ofta kvar på tallriken, trots att många patienter är undernärda. Måltiderna måste i högre grad utgå från patientens behov och önskemål och bli en tydligare del av vården. Det är huvudbudskapen i Livsmedelsverkets nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus.

  2020-10-06 -

 • Från Hållbar till Miljösmart - med ett tydligt syfte

  Livsmedelsverket har i sina råd och riktlinjer för offentliga måltider en  Måltidsmodell med sex kvalitetsaspekter som lyfter helhetsperspektivet på måltiden. Alla sex pusselbitar behövs för att en måltid ska bli hållbar och bra. En av pusselbitarna byter nu namn.

  2020-10-02 -

 • Nya råd om introduktion av gluten till spädbarn på remiss

  Livsmedelsverket föreslår en ändring av råden till föräldrar om introduktion av mat med gluten till barn under ett år. Det nya rådet är att man kan börja med små mängder gluten när barnet får börja smaka annan typ av mat, och att öka mängden långsamt. Förslaget går nu ut på remiss.

  2020-09-14 -

 • Riksmaten ungdom ger oss ny kunskap

  Det har nu gått några år sedan Livsmedelsverket senaste matvaneundersökning genomfördes. Men arbetet med att utvärdera och sammanställa resultat fortsätter. Under våren 2020 har flera arbeten med fokus på matvanor och fysisk aktivitet publicerats.

  2020-06-24 -