EG-förordning 852/2004

Livsmedelshygien

Ändringar med mera

Rättelse

Mer information

Nedan finns en länk till en innehållsförteckning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Senast granskad 2016-02-24