Bred uppslutning på branschdag om matsvinn

2019-10-04

Att minska matsvinnet stod i fokus när ett 120-tal personer från hela livsmedelskedjan samlades på Näringsdepartementet den 30 september. Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket arrangerade. Under dagen berättade en mängd olika aktörer och branschrepresentanter om sitt arbete med att uppfylla åtgärder i Fler gör mer – Nationell handlingsplan för minskat matsvinn.

Mycket görs för att minska matsvinnet, men mötet visade att vi behöver hitta nya vägar för förändrade konsumentbeteenden. En viktig slutsats var att det behövs mer jobb på tvärs genom livsmedelskedjan.

Många inspireras av Livsmedelsverkets kommunikationssatsning med nyord på "svinniska". Grossisten Everfresh hade myntat ett eget begrepp: svinnovationer, till exempel att hitta nya användningsområden för delar livsmedel som inte brukar användas, som att göra grönsaksflis av broccolistammar.

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin välkomnade den breda uppslutningen och framhöll betydelsen av att jobba med alla fyra fokusområden i handlingsplanen: mål och uppföljning/mätningar, samarbete i livsmedelskedjan, förändrat konsumentbeteende samt kunskap, forskning och innovation. Myndigheterna ansvarar för att skapa plattformar och se över förutsättningar, medan företagen som behöver stå för genomförandet.

Statssekreterare Per Callenberg från Näringsdepartementet talade om den nationella livsmedelsstrategin, där minskat matsvinn ingår som en naturlig del för att uppfylla målet om en ökad hållbar svensk produktion. I Sverige är vi duktiga på att producera med till exempel lite antibiotika och växtskyddsmedel, och då måste vi även vara duktiga på att minimera matsvinn och förluster. Det har även betydelse för livsmedelsberedskapen vid kris och krig.

Per Callenberg kunde inte ge några löften om kommande finansiering för matsvinnsarbetet ur budgeten för livsmedelsstrategin 2020, som totalt är 191 miljoner kronor. Han lyfte fram förhoppningar på ett projekt för att skapa en frivillig överenskommelse som IVL Svenska Miljöinstitutet samordnar, men talade även om lagstiftning.

Resultaten av dagen blir ett viktigt inspel i den slutrapport för regeringsuppdraget matsvinn som ska lämnas till regeringen i februari 2020.