Modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner

2021-04-13

Nu gäller förlängda övergångsbestämmelser för reglerna om modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner.

För modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner gäller Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring i ytterligare ett år, till och med den 21 februari 2022. Förordning (EU) 2016/127 ska tillämpas för dessa livsmedel först från och med den 22 februari 2022.