Matvanor - undersökningar

Uppgifter om livsmedelskonsumtion och matvanor i olika grupper är viktiga för att följa trender i matvanor, undersöka om kostråd och rekommendationer följs eller ta reda på om vi får i oss för mycket eller kanske för lite av olika ämnen.

Uppgifterna från matvaneundersökningar kan användas som underlag för lagstiftning, utveckling av nya kostråd och för att studera matvanornas betydelse för hälsa och sjukdom.

Livsmedelsverket har genomfört fem stora rikstäckande undersökningar om matvanorna i Sverige, Hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor (HULK), Riksmaten 97-98, Riksmaten barn 2003 och Riksmaten vuxna 2010-11. 2016 - 2017 har vi undersökt ungdomar, Riksmaten ungdom och Riksmaten ungdom plus. 

Det finns flera sätt att få information om konsumtion och intag. Läs om Matkorgsundersökningar under länken till vänster och Jordbruksverkets konsumtionsstatistik nedan för att få veta mer.

Senast granskad 2019-05-14