Uppdrag att föreslå vilka bestämmelser på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter som bör omfattas av ett nytt sanktionsavgiftssystem

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att föreslå vilka bestämmelser på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter som bör omfattas av ett nytt sanktionsavgiftssystem.

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2018-06-26