Bra matvanor kan förebygga fallolyckor

2018-10-01

Varje dag faller 200 personer så illa att de behöver sjukhusvård och de flesta som ramlar är äldre. Det är inte bara mattkanter och glödlampsbyte som orsakar fall, även maten spelar en viktig roll. Tillräckligt med mat och vätska är avgörande för att undvika undernäring, förlust av muskelmassa och skörhet – faktorer som ökar risken att ramla.

Idag startar Balansera mera-veckan. Veckan uppmärksammar de 70 000 fallolyckor som inträffar varje år, men som många gånger skulle kunna undvikas.

Kunskapen om att maten kan påverka risken att falla är låg. Därför har Livsmedelsverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om detta till äldre kvinnor och män. Livsmedelsverket tar också fram ett kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och äldreomsorgen om hur mat och måltider kan förebygga fall.

– Att mat och matvanor har betydelse för risken att falla är för många helt okänt. Men för att musklerna ska kunna fungera behövs både näring och fysisk aktivitet. Det finns en tydlig koppling mellan undernäring, att man tappar i muskelmassa och risken att ramla, säger Inger Stevén, dietist på Livsmedelsverket.

Med åldern minskar ofta aptiten. Det kan bero på många saker, exempelvis sjukdom eller svårigheter att tugga och svälja. Smak­ och luktsinnet förändras också, vilket gör att maten inte smakar som tidigare.

– Den som är äldre och får sämre aptit behöver därför tänka lite annorlunda kring maten, än den som är frisk och i full fart, särskilt om man ofrivilligt går ner i vikt eller känner att muskelstyrkan börjar svikta, säger Inger Stevén.
Livsmedelsverket uppdaterade nyligen råden om måltiderna i äldreomsorgen, det vill säga på äldreboenden och i hemtjänsten.

– I samband med råden tog vi fram en särskild tallriksmodell för äldre med nedsatt aptit. Knepet är att äta många men små måltider, med mycket energi, protein, näring och vätska. Det kan motverka undernäring.

Vi arbetar nu vidare med att ta fram råd och information riktad direkt till äldre om hur man kan äta för ett hälsosamt åldrande.

Små laddade kraftpaket  för den med nedsatt aptit

Tallriksmodellen nedan till vänster visar en hälsosam fördelning av maten vid normal aptit. Den till höger visar hur fördelningen kan anpassas för personer med nedsatt aptit. Genom att minska på grönsaker och rotfrukter, potatis, ris och pasta, behålla mängden protein från kött, fisk, ägg eller bönor och lägga till lite extra fett bidrar portionen med lika mycket energi och protein trots att portionsstorleken är mindre. Även måltidsdrycken kan bidra med energi och näring utan att mätta så mycket.

Bild på tallriksmodellen som visar hur man kan lägga upp maten på ett sätt som ger bra balans, för den som har normal aptit och för den som har nedsatt aptit

Ytterligare information för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40