Nationellt nätverk för bra matvanor

Det nationella nätverket för bra matvanor arbetar för matvanor som är hållbara såväl för hälsan och miljön som ur ett socialt perspektiv.

Livsmedelsverket leder ett Nationellt nätverk för bra matvanor med representanter från landsting, regioner, SKL, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Konsumentverket, Skolverket och Socialstyrelsen.

Syftet med det nationella nätverket är att inspirera, utbyta kunskaper och erfarenheter samt utgöra en kanal för att snabbt sprida nyheter och information.

Det nationella nätverket arbetar för att

  • öka förståelsen för bredden i arbetet med bra matvanor
  • särskilt uppmärksamma hälsoaspekter på matvanorna
  • identifiera strategier för att på sikt öka genomslaget för arbetet med bra matvanor.

Målet är matvanor som är hållbara såväl för hälsan och miljön som ur ett socialt perspektiv.

Senast granskad 2018-10-26