Matsvinn

Matsvinn är livsmedel som producerats i syfte att bli mat, men som av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen. Genom att minska ditt svinn undviker du att slänga pengar i sophinken. Det är också ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö.

Förvara frukt och grönt rätt

Vissa grönsaker och frukter mår bäst i kyla, andra kan få köldskador om de förvaras i kylskåp. Här kan du läsa om hur du på bästa sätt förvarar din frukt och dina grönsaker.

Ruta med orange text: Vad gör jag med maten efter passerat datum? Orange bubbla med pil innehållande texten Bäst-före-datum pekar mot orange platta med texten luktar, smakar, ser ut som vanligt? Pil med text ja mot tallrik med bestick och texten maten kan ätas! Pil med nej riktad till höger går mot soptunna. Till höger i bild finns också en svart bubbla med texten sista förbrukningsdag och en pil neråt med text eventuellt hälsofarlig. Pilen pekar mot en tecknad soptunna och texten ät inte maten!
Vad betyder datummärkningen?

Bäst före-datum och sista förbrukningsdag är datummärkningar på förpackade livsmedel.

Banan utan skal, ägghalva, äppelbit och paprikabit placerade till vänster på en skärbräda. Text matsvinn i vitt ovanför. Skal från ägg, banan samt kärnhus från paprika och äpple på skärbrädans högra sida. Text Inte matsvinn i svart ovanför.
Tips för att minska matsvinn

Planering, förvaring och tillagning påverkar matsvinnet hemma. Här finns våra tips samlade.

Senast granskad 2020-11-11