Glycyrrhizinsyra i lakrits

Lakrits, finns naturligt i roten av växten Glycyrrhiza glabra. Laktrits innehåller ämnet glycyrrhizinsyra.

Lakrits finns som ingrediens bland annat i godis, tuggummi, tandkräm, tuggtobak och läkemedel.

I de nordiska länderna uppskattar man att vi i genomsnitt får i oss cirka 6–15 milligram glycyrrhizinsyra per person och dag. Men det kan variera kraftigt mellan olika människor, beroende på hur mycket lakrits man äter.

Några gränsvärden för glycyrrhizinsyra finns inte. Det finns dock märkningsregler för livsmedel som innehåller höga halter glycyrrhizinsyra.

Är det farligt?

Om man äter mycket lakrits under en längre tid kan det ge skadliga effekter. Till exempel kan saltbalansen i kroppen rubbas, man kan få ödem – en onormal ansamling av vätska i kroppen – högt blodtryck, viktökning, hjärtproblem och huvudvärk.

Känsliga grupper

Känsligheten varierar mycket från person till person. Personer med högt blodtryck, hjärtfel, njursjukdomar samt gravida är möjliga riskgrupper.

Rekommendationer

Människor är olika känsliga för glycyrrhizinsyra och därför också för lakrits. Men mycket tyder på att det finns risk för biverkningar hos känsliga personer som regelbundet äter cirka 50 gram lakritsgodis eller mer per dag. 50 gram lakritsgodis motsvarar ungefär 100 milligram glycyrrhizinsyra per dag.

Senast granskad 2018-01-12