Import - animaliska livsmedel

För att förhindra att smittsamma djursjukdomar eller livsmedel som inte är säkra kommer in i EU finns det regler som gäller för import av livsmedel från länder utanför EU.

Alla animaliska livsmedel (kött, fisk, mjölk, ägg och honung) ska gränskontrolleras av Livsmedelsverket. Det finns dock vissa undantag för sammansatta livsmedel. Se information under rubriken "Import - sammansatta livsmedel".

Du som importerar eller funderar på att börja importera varor kan också läsa vår Importguide med information från Jordbruksverket, Tullverket och Livsmedelsverket.

Importguiden

På EU-kommissionens webbplats finns information om gränskontroll på bland annat svenska och engelska.

Animaliska livsmedel som ska gränskontrolleras

Animaliska livsmedel som importeras till Sverige från länder utanför EU behöver generellt kontrolleras vid gränsen. Det finns dock undantag och särskilda krav på vissa animaliska livsmedel. Gå igenom följande fyra punkter och ta reda på vad som gäller för dina varor:

  1. Generellt ska alla animaliska livsmedel gränskontrolleras. En lista över varor som ska gränskontrolleras när de importeras till EU finns i Beslut 2007/275/EG.

  2. Vissa sammansatta livsmedel med animaliska och vegetabiliska livsmedel behöver inte gränskontrolleras.

Föranmälan

Alla sändningar ska föranmälas 24 timmar innan de når Sveriges gräns. Föranmälan ska göras i datasystemet Traces:

Avgifter och betalning

Importören betalar en grundavgift + en avgift per kilo per sändning. Avgiften höjs om kontrollen sker på andra tider än normal kontorstid. Det kan tillkomma kostnader för provtagning.

Godkänt land

För att ett land ska få sända livsmedel av animaliskt ursprung till EU måste landet vara godkänt av EU-kommissionen och ha godkända anläggningar för export:

Landet ska även ha en godkänd plan för kontroll av restsubstanser för livsmedel.

Godkänd anläggning

Skyddsåtgärder

För vissa livsmedel görs kontroller som anges i särskilda skyddsbeslut som har utfärdats av kommissionen.

Harmoniserade importregler inom EU

Animaliska livsmedel som omfattas av harmoniserade regler om importkrav får importeras till EU från land utanför EU, så kallade "harmoniserade livsmedel". För att ett animaliskt livsmedel ska vara harmoniserat krävs:

  • att avsändarlandet utanför EU är godkänt för export till EU. Se artikel 11, förordning (EG) nr 854/2004
  • att det finns en förteckning över godkända anläggningar för den aktuella livsmedelskategorin. Se artikel 12, förordning (EG) nr 854/2004
  • att det finns ett modellhälsointyg i lagstiftningen

I vissa fall är dessa importvillkor inte uppfyllda för ett animaliskt livsmedel.

IUU-fiske

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 reglerar olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (så kallat IUU-fiske). Förordningen innebär att fiskprodukter som importeras till EU ska åtföljas av ett fångstintyg som visar att fisken är lagligt fiskad. Fångstintyget ska sändas till Havs- och vattenmyndigheten via deras webbplats. Fångstintygets nummer ska tas upp i tulldeklarationen.

Varuprov

Om livsmedelsprover av animaliskt ursprung ska ätas eller om de ska testas på livsmedelsanläggningar betraktas de som vanlig import. De ska passera Livsmedelsverkets gränskontroll. Varuprover som inte ska konsumeras och inte går till en livsmedelsanläggning kontrolleras av Jordbruksverket.

Import av livsmedel för privat bruk

Det är tillåtet att ta in animaliska livsmedel, förutom produkter innehållande kött och mjölk, i begränsad mängd för personligt bruk i det egna bagaget eller via postförsändelser. EU har regler för detta. Anledningen till de stränga reglerna är bland annat att medlemsländerna vill minska risken för att olika typer av smittor kommer in till EU. Vilka produkter det rör sig om och vilka restriktioner som finns kan du se på Jordbruksverkets webbplats.

CITES/hotade arter

Införsel av produkter från hotade djur regleras genom Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter, CITES. Kaviar från stör är exempel på livsmedel som omfattas av CITES-reglerna. Detta kontrolleras av Jordbruksverket.

Senast granskad 2019-07-23