Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Kruse Gårdslakteri


Anläggningsnummer

767

Postadress

c/o Johan Edberg, Sproge Kruse 430, 623 44 KLINTEHAMN

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE V-MM

Djurslag

O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket