Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Vikbolands Kött


Anläggningsnummer

359

Postadress

c/o Niclas Nordkvist, Vånga Gård, 610 29 Vikbolandet

Kommun

NORRKÖPING

Län

ÖSTERGÖTLAND

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

III-SH III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM CS(kf)

Djurslag

B C O S R wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket