Ändring av EU-förordning 37/2010 Gällande klassificering av substansen diflubenzuron med avseende på MRL-värden Ändrad genom EU-förordning 2019/1881

2019-11-13

Om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen diflubenzuron med avseende på MRL-värden

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1881