All fisk är inte nyttig

Ät gärna mycket fisk men undvik de med dioxiner och PCB. Det är särskilt viktigt om du är barn, ungdom eller kvinna som vill ha barn i framtiden.

Fisk är bra och nyttig mat som vi bör äta mera av. Men det gäller inte alla fiskar. Vissa fisksorter innehåller höga halter av miljögifter som dioxiner och PCB. Det gäller till exempel strömming/sill från Östersjön.

Titta på filmen och ta del av råden här på sidan, så får du veta vad som gäller.

Fiskar att ha koll på

Dessa fiskar innehåller höga halter av dioxin och PCB. Ät dem därför inte oftare än högst 2-3 gånger/år.

  • Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Även lax som är fångad i älvarna omfattas av kostråden.
  • Strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken. Strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming. Inlagd sill som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller lägre halter av dessa miljögifter.
  • Vildfångad sik från Vänern och Vättern
  • Vildfångad röding från Vättern

Rådet gäller unga kvinnor som någon gång vill ha barn, kvinnor som är gravida eller ammar och barn och ungdomar (både pojkar och flickor).

Övriga kan äta dessa fiskar högst en gång i veckan.

Odlad lax och sill i butik

Den lax som säljs i affär är oftast odlad eller vildfångad i andra hav än Östersjön. Odlade laxfiskar innehåller förhållandevis låga halter miljöföroreningar, även om de odlats i Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Den mesta sillen som säljs i matbutiker kommer inte från Östersjön. Alla dessa fiskar innehåller lägre halter av miljögifterna och den fisken kan du därför äta oftare. Läs på förpackningen, eller fråga i butiken eller på restaurangen, var sillen eller laxen kommer ifrån.

Därför är dioxin och PCB skadligt för hälsan

Dioxin och PCB är mycket hälsofarliga miljögifter. I experimentella studier med djur har man sett att dioxiner och PCB kan påverka fortplantningen, immunförsvarets funktion, hormonsystemen, utvecklingen av centrala nervsystemet, samt orsaka cancer. Resultat från epidemiologiska studier av människor visar att hög exponering för dioxiner och PCB under foster- och amningsperioden kan påverka spermiekvaliteten hos pojkarna i vuxen ålder. Andra studier antyder också att exponering för dioxiner och PCB under fosterstadiet kan påverka hormonnivåer hos nyfödda, födelsevikt, barnens motoriska och kognitiva utveckling samt ha effekter på tandemaljen.

Dioxiner och PCB lagras i kroppen under hela livet. Foster och spädbarn är extra känsliga för dem eftersom de utvecklas. Det gäller både pojkar och flickor. För barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder är det särskilt viktigt att få i sig så lite som möjligt eftersom dioxiner och PCB som lagrats i kroppen förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken. Välj istället annan fisk, för det är bra och nyttig mat som vi bör äta mer av.

Fiskar som innehåller kvicksilver

Utöver dioxin och PCB finns det också fisk som kan innehålla höga halter av kvicksilver. Kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att skaffa barn, bör inte äta sådan fisk oftare än 2-3 gånger per år. Detta gäller:

  • Abborre
  • Gädda
  • Gös
  • Lake
  • Stora rovfiskar som tonfisk, svärdfisk, stor hälleflundra, haj och rocka
Senast granskad 2018-12-06