Söksida

Hittade 1706 träffar på "1998:28"

 • SLVFS 1998:28

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-05-15
 • SLVFS 1998:28

  Utfärdande av intyg med mera Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 1998:28 Grundförfattningen SLVFS 1998:28
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-05-15
 • SLVFS 1998:28

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-12
 • SLVFS 1998:21

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2019-05-15
 • SLVFS 1998:8

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-05-15
 • SFS 1998:808

  Miljöbalken SFS 1998:808
  Sida - Miljö - Senast granskad 2015-02-12
 • EU-förordning 28/2012

  Fastställande av intygskrav för import till och transistering genom unionen av vissa sammansatta produkter och om ändring av beslut 2007/275/EG och förordning (EG) nr 1162/2009 Kommissionens
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2017-09-08
 • SFS 1998:940

  Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken SFS 1998:940
  Sida - Miljö - Senast granskad 2015-02-12
 • SLVFS 1998:8

  Provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter från djur. Omtryck LIVSFS 2005:27 Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 1998:8 (konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-02-12
 • SLVFS 1998:8

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-02-12
 • SLVFS 1998:38

  Sida - Senast granskad 2019-05-14
 • riksmaten 1997 1998 resultat och metodrapport.pdf

  Sida - Senast granskad 2014-10-21
 • Fördjupning i lagstiftningen

  Här finns mer information om de regler som är särskilt viktiga när det gäller kontroll av livsmedel vid export.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2017-11-07
 • Föreskrifter i nummerordning 2005

  Här finns de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2005 LIVSFS Status Ämne  2005:28 Ändrar LIVSFS  2003:2 Upphävd genom LIVSFS 2011:7 Material och produkter avsedda att komma i kontakt
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2019-04-08
 • Föreskrifter i nummerordning 2006

  Här finns de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2006 LIVSFS Status Ämne  2006:28 Ändrar SLVFS 1997:25 Upphävd genom LIVSFS 2009:3 Karenstider vid hantering av fiskvara från odlad fisk
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2019-04-09
 • Slakteriaktiebolaget Björk & Co.

  MP MM - Nummer 5383 - LJUSDAL , GÄVLEBORG
  Sida - Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2015-02-17
 • Slakteriaktiebolaget Björk & Co.

  PP(mp) - Nummer 5383 - LJUSDAL , GÄVLEBORG
  Sida - Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2015-02-17
 • Export av livsmedel

  Här hittar du information om export, offentlig kontroll vid export av livsmedel och den lagstiftning som berör exporten. Här finns också information om vad kommunerna och Livsmedelsverket har för
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-05-10