EU-förordning 2017/2470

Om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel

Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2018-10-17) som innehåller ändringar till och med genomförandeförordning (EU) 2018/1293

Senast granskad 2018-11-19