Kemisk forensik för stärkt krisberedskap - samarbetsprojekt med USA

Projektet "Kemisk forensik för stärkt krisberedskap" handlar om att stärka förmågan till forensisk kemisk analys av kemiska stridsmedel och toxiner. Ett huvudmål för projekten är att utveckla attributionsprofileringsmetoder för att retrospektivt kunna analysera produktionsmetoder för ovanstående ämnesgrupper.

Varför behövs projektet?

För att kunna hitta förövaren är det viktigt att kunna spåra tillverkningsmetod för kemiska agens.

Uppläggning och genomförande

På Livsmedelsverket utförs en förstudie om forensisk profilering och förutsättningslös screening av biologiska toxiner. Metoderna syftar till att avgöra källan och retrospektiv bestämning av de metoder som används för framställning av toxinprovet.

Hur används resultaten?

De kan användas av civilsamhället (myndigheter, polis) samt försvarsmakten för att kunna spåra källa och tillverkningsmetod för kemiska agens, samt i förlängningen spåra förövaren.

Forskningssamarbete

Detta projekt är ett forskningssamarbete mellan DHS (USA), Totalförsvarets Forskningsinstitut, Nationellt Forensiskt Centrum och Livsmedelsverket.

Kristina Granelli

Avdelningschef, Kemiavdelningen
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Projekt

Senast granskad 2020-01-16