LIVSFS 2019:1 2019:2 och 2019:3 Om livsmedel avsedda för särskilda grupper

2019-02-25

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel avsedda för särskilda grupper - LIVSFS 2019:1 (upphäver SLVFS 2000:15)
Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation - LIVSFS 2019:2
Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring - LIVSFS 2019:3

LIVSFS 2019:1 upphäver SLVFS 2000:15 (övergångsbestämmelser till 21 februari 2020)
LIVSFS 2019:2
LIVSFS 2019:3