Ändring av EG-förordning 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel

2019-05-06

EU-förordning 2019/649 - om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett

EU-förordning 2019/650 - om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller johimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille)

Kommissionens förordning  (EU) 2019/649 samt 2019/650

Båda ändringarna finns på sidan EG-förordning 1925/2006