Workshop om klimatanpassning

2018-11-26

Välkommen till en workshop om klimatanpassning i livsmedelsföretag. Workshopen är en del av pilotprojektet Klimatanpassa limpan och äger rum den 18 januari i Stockholm.

Om workshopen

Syftet med dagen

Under den andra workshopen i pilotprojektet Klimatanpassa limpan kommer vi tillsammans diskutera vad klimatförändringarna kan ha för konsekvenser för livsmedelssektorn med inriktning på spannmål och brödprodukter. Vi lär oss mer om klimatanpassning i primärproduktionen och får inspiration från företag som arbetar aktivt med klimatanpassning. Du får även med dig verktyg ni kan använda hemma i din verksamhet för att identifiera och prioritera åtgärder för klimatanpassning.

Praktisk information

Plats: Helio Hötorget, Sal Tim Berners-Lee, Sveavägen 9 Stockholm
Mat: Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Anmälan

Deltagandet är kostnadsfritt. Det finns ett begränsat antal platser och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna. I första hand prioriteras företag inom bageribranschen. Anmäl er via mejl till Emma Hansson. Sista anmälningsdag är den 21/12.

Kontakt

Vill du anmäla dig eller har frågor och funderingar om workshopen,
kontakta Emma Hansson.
Mail: emma.hansson@slv.se

Program

9.30 Fika
10.00 Välkomna
10.10 Hur får vi ihop klimatanpassning med vårt andra miljöarbete?
10.25 Företagspresentation – Arvid Nordquists arbete med klimatanpassning
10.55 Bensträckare
11.00 Tid för reflektion – Vad kan vi ta med oss från Arvid Nordquists arbete?
11.20 Redovisning och diskussion kring undersökning om klimatanpassning i livsmedelsföretag
12.00 Lunch
13.00 Klimatanpassning i primärproduktionen – Gunilla Berg, Jordbruksverket
13.20 Företagspresentation – Vad har hänt sedan workshop 1?
13.45 Grupparbete och fika – Excelverktyg för klimatanpassning i livsmedelsföretag
14.30 Gruppdiskussion
14.45 Avslutning – Hur fortsätter vi jobba med klimatanpassning?
15.00 Slut

Mer information

Klimatanpassning

Ett förändrat klimat innebär nya utmaningar, men också möjligheter, för livsmedelsföretag. Även om alla effekter av klimatförändringarna inte är kända än är det därför viktigt att börja anpassa sig till ett förändrat klimat. Genom att anpassa sig till de förändringar vi kan se idag, och de som kan inträffa i framtiden, kan livsmedelsföretag minska sin sårbarhet. Klimatanpassning är åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Anpassning till ett förändrat klimat är därför ett nödvändigt komplement till arbetet för att minska utsläppen. Du kan läsa mer om klimatanpassning här

Klimatanpassa limpan 

Klimatanpassa limpan är ett pilotprojekt om klimatanpassning i livsmedelsföretag som Livsmedelsverket driver under 2018 – januari 2019. Pilotprojektet har avgränsats till att i första hand fokusera på spannmål och bageribranschen. Klimatanpassning är dock en branschöverskridande fråga och vi vill ge fler företag och branscher möjligheten att delta i workshopen den 18/1. Exempelområdet är spannmål och brödprodukter men tänket går att applicera på fler branscher och områden.