Söksida

Hittade 365 träffar på ""

 • Mikrobiologisk förorening

  En av de största riskerna för dricksvattenförsörjningen är vattenburen smitta, det vill säga förorening med mikroorganismer. I ett förändrat klimat kan även nya mikroorganismer spridas, vilka kan
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Centrala begrepp

  I handboken används några centrala begrepp: Dricksvatten Dricksvatten är både det vatten som produceras för att drickas, användas till matlagning med mera, kallat hushållsvatten, och för beredning av
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Systemanalys

  En systemanalys innebär att göra en översyn av ett vattenförsörjningssystem för att få en tydlig bild av förutsättningarna. Analysen görs på ett befintligt system under rådande klimatförhållanden. I
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Vad säger lagen?

  Det saknas lagstiftning som specifikt rör klimatanpassning. Ett antal lagar om vattenförsörjning och dricksvatten har dock ett klimatperspektiv. Föreskrifter och förordningar Föjande föreskrifter
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Exempel

  Exempel Mallar och exempel Till arbetsmetoden finns både mallar i Excel och ett exempel som följer med genom handboken, exemplet Grusstad. Mallarna kan användas som stöd och ett sätt att dokumentera
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20