Tips inför vattenbrist - tänk efter innan

2019-05-02

I delar av landet är det redan nu låga vattennivåer i de grundvattenmagasin som används för dricksvattenförsörjning. Är du förberedd för en eventuell vattenbrist?

Tillgången på vatten av dricksvattenkvalitet är ett av de beroenden du har som livsmedelsföretagare. Grundvattennivåerna är på flera håll ovanligt låga för årstiden och nivåer där uttag för dricksvatten sker kan vara betydligt mer kritiska. 
Just nu kan dina val göra ännu större skillnad för hur vattnet i magasinen kan räcka längre under en längre tid av utebliven nederbörd. Varje droppe räknas.


Kontakta kommunen i förväg

Kanske har du redan idag en restriktiv användning av vatten. Annars är det hög tid att se över verksamheten och var det finns möjligheter att hushålla. Om du är ansluten till en kommunal dricksvattenproducent så kontakta dem i förväg för en dialog om möjligheten till fortsatt försörjning vid en längre period av torka.

Att ha en plan eller strategi för en period med begränsad tillgång till dricksvatten eller vatten med lägre tryck och annan kvalitet är en viktig del av företagets kontinuitetshantering, det vill säga att metodiskt identifiera och hantera företagets beroende och risker. Om kommunen räknar med att kunna stödja dig med nödvatten i tankbil – har du i så fall möjlighet att ta emot detta i din fastighet?


Fler tips i guide för nödvattenplanering

På vår webbplats finns fler råd och stöd för att planera inför vattenbrist, och därmed minska effekterna av den. "Guide för planering av nödvattenförsörjning" är avsedd för kommuner men kan även användas för dig som företagare och i ett läge som inte är direkt akut. Om en hotande brist är nära förestående kan guiden ändå ge stöd för vilka delmoment som behöver gås igenom.

 

Är du lantbrukare så hittar du tips på Jordbruksverkets webbplats.