Krishanteringsplaner för lokala kontrollmyndigheter

Här finns material som stödjer den lokala kontrollmyndighetens arbete för att själva upprätta effektiva krishanteringsplaner och rutiner för att hantera kriser rörande dricksvatten och livsmedel.

I underlagen finns även bra tips för producenter.

Senast granskad 2018-09-18