Kartläggning av matsvinn i offentliga kök genomförs 2021

Nu är det snart dags att kartlägga matsvinnet från luncher i offentliga måltider igen. 2021 går Livsmedelsverket ut med en enkät till landets kommuner för att ta reda på hur mycket mat som har slängts i onödan i skolan, förskolan och äldreomsorgen under 2020.

Förhoppningen är att även kunna kartlägga matsvinnet på sjukhus. Just nu diskuterar vi med regionerna hur deras siffror bäst kan samlas in.

Både matsvinn och totalt matavfall kartläggs

I enkäten frågar vi efter hur stort matsvinnet (i kg) har varit inom olika verksamhetsområden under 2020:

  • Förskola
  • Skola
  • Äldreomsorg
  • Sjukhus

Vi frågar efter mängden matsvinn i totalsiffror (i kg) för:

  • Kökssvinn (det är svårt veta hur stor del av kökssvinnet som ska ”belasta” förskola, skola, äldreomsorg etc. så det går bra med en sammanslagen siffra för alla verksamhetsområden)
  • Serveringssvinn
  • Tallrikssvinn

Dessutom frågar vi efter det oundvikliga matavfallet i tillagningsköken. Oundvikligt matavfall är ben, skal, kaffesump etc. Vi kommer alltså att fråga efter två olika siffror när det gäller den mat som slängs i köket: 

  • kökssvinn 
  • oundvikligt matavfall

Dessa blir tillsammans det totala matavfallet i köket, som tillsammans med matsvinnet från serveringen och tallriken blir det det totala matavfallet från måltidsverksamhetens luncher.  Det som slängs från servering och tallrikar räknas enbart som matsvinn.  Även om det till viss del också kan handla om skal eller kanske servetter har vi gjort bedömningen att det är så försvinnande lite att det kan räknas som matsvinn. 

Varför mäta totalt matavfall?

Enligt EU:s reviderade så kallade avfallsdirektiv ska Sverige från och med 2020 för första gången rapportera in matavfallssiffror. Det är därför vi samlar in siffror så att vi kan kartlägga det totala matavfallet i kartläggningen. Ju fler som svarar desto bättre siffror kan Sverige rapportera till EU. 

Använd den nationella mätmetoden och mätprotokollet!

Livsmedelsverket har tagit fram en nationell mätmetod för att mäta matsvinn inom offentliga måltider. För att de siffror som rapporteras in ska bli så jämförbara som möjligt är det bra att använda sig av mätmetoden och det tillhörande mätprotokollet. Mer information om metoden hittar du via länkarna nedan.

Har du frågor om kartläggningen eller hur ni ska mäta?

Om du har frågor om hur kartläggningen, den nationella mätmetoden eller mätprotokollet får du gärna vända dig till Karin Fritz, som leder projektet.

Senast granskad 2020-09-10