Konferenser och möten – om vårdens viktiga samtal för bättre matvanor

Genom att mötas kan vi åstadkomma förändring. Både i samtalet mellan dig och dina patienter – och i mötet mellan oss som vill hjälpa människor att äta mer hälsosamt.

På den här sidan samlar vi dokumentation och presentationer från möten och konferenser där Livsmedelsverket har lyft frågan om hur hälso- och sjukvården kan prata mat och rädda liv.

"Dåliga matvanor största riskfaktorn för ohälsa Vad kan primärvården göra?"

Den 27 september 2017 ordnade Livsmedelsverket ett seminarium på Nationell primärvårdskonferens i Stockholm. Tillsammans med representanter från Stockholms läns landsting, Region Skåne och Region Jönköping lyfte vi frågan om varför primärvården ska arbeta förebyggande med bra matvanor och vad som krävs för att det ska fungera.

Längst ned på sidan hittar du filmer från seminariet. Den översta är 21 minuter och den nedersta 11 minuter lång. Använd gärna filmerna som underlag för en diskussion kring det förebyggande arbetet i ditt landsting/region eller på din arbetsplats.

Här kan du också läsa en sammanställning av förslag från deltagarna på seminariet om vad primärvården behöver göra för att lyckas i arbetet med bra matvanor.

 

Senast granskad 2017-10-25