Förhandsanmälan vid import av köksredskap från Kina och regionen Hong Kong

Sändningar från länder utanför EU som ska gränskontrolleras ska förhandsanmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Förhandsanmälan ska göras via det webbaserade systemet TRACES.NT (TRAde Control and Expert System New Technology).

Förhandsanmälan av sändningar till gränskontrollen

Förhandsanmälan ska göras via det webbaserade systemet TRACES.NT, genom att skapa ett så kallad CHED-D (Common Health Entry Document).

För att få tillgång till TRACES.NT krävs först och främst ett EU-login. Alla personer i organisationen /på företaget som ska kunna skapa och signera ett CHED-D behöver ha ett eget EU-login. Detta EU-login kan sedan kopplas till en användare i TRACES.NT, och användaren kan i sin tur kopplas till en organisation/ett företag ( i TRACES.NT kallad operatör).

Den aktör som ansvarar för en sändning ska lämna en förhandsanmälan till den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationensenast 48 timmar före sändningens förväntade ankomst till Sveriges territorium.

Utskrivet och undertecknad CHED-D och förklaringen, enligt förlaga i bilagan till förordning (EU) nr 284/2011, ska postas/lämnas till aktuell gränskontrollstation.

Observera att förklaringen och analysrapport per lott i sändningen biläggs CHEDD i TRACES.NT.

Kontroll sker normalt första vardagen efter förhandsanmälan, under förutsättning att originaldokument har skickats in till berördgränskontrollstation. Om originaldokument skickas som rekommenderad post till gränskontrollstationen medför det längre handläggningstid på grund av postens öppettider. 

Senast granskad 2020-06-15