Japan

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Japan. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Ansvariga myndigheter i Japan för import av livsmedel är Ministry of Agriculture and Fishery (MAFF) och Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW).

Innan du exporterar är det viktigt att ta kontakt med importören i Japan och ta reda på vilka regler som gäller för din produkt. Importören kan kontakta den karantänstation i Japan (Contact list of Japanese Quarantine Stations) som kommer att hantera importen för att få information om vad som krävs för import av din produkt till Japan.

"Notification Form for Importation of Food" ska fyllas i och medfölja sändningar till Japan.

Nya regler för ekologisk märkning av animaliska och sammansatta produkter från 16 juli 2020

Japan har nyligen reviderat sitt system för ekologisk märkning. Ändringen innebär att animaliska produkter eller produkter innehållande animaliska ingredienser som ska säljas som ekologiskt livsmedel i Japan från den 16 juli 2020 måste certifieras av japanska myndigheter (Japan Agricultural Standard, JAS). Mer information finns på 

Nötkött

Under 2017 godkändes Sverige för export av färskt (kyl/fryst) nötkött till Japan efter många års arbete med besvarande av frågeformulär och inspektioner i Sverige. 

För att du som företagare ska få exportera så måste Livsmedelsverket kontrollera din anläggning mot Japans importregler, som kallas för Export Verification Program (EVP). Du ansöker via ansökningsblankett LIVS 331 till Livsmedelsverket och bokar in en tid med kontrollpersonalen för EVP kontroll. Efter godkänd kontroll ansöker Livsmedelsverket till myndigheten i Japan om listning av anläggningen. När Japan har bekräftat att anläggningen är godkänd och listad kan exporten påbörjas.

Godkända anläggningar finns publicerade nedan. (Öppna i Chrome och översätt till svenska.)

Fjäderfäkött

Vid utbrott av fågelsjukdomar i landet kan Japan stoppa import av levande fåglar och fjäderfäkött från hela Sverige. Information om aktuella importrestriktioner finns publicerade på Jordbruksverkets webbplats.

Anläggningarna som önskar exportera färskt (kylt/fryst) fjäderfäkött ska vara listade vid den japanska myndigheten MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) hemsida.

Containrar innehållande fjäderfäkött för export till Japan ska plomberas med plomber av typen Oneseal 79-T06 eller Oneseal 79-SM.

Godkända anläggningar finns listade nedan. (Öppna i Chrome och översätt till svenska.)

Griskött

Anläggningarna som önskar exportera färskt (kylt/fryst) griskött ska vara listade vid den japanska myndigheten MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) hemsida.

Värmebehandlade fjäderfä- och grisköttsprodukter

MAFF har meddelat att anläggningar som exporterar värmebehandlade fjäderfä- och grisköttsprodukter inte behöver listas för export.

Ett intyg skall medfölja sändningen om den huvudsakliga ingrediensen är ätbart kött.  Exportintygen för fjäderfäkött (LIVS 136) och griskött (LIVS 129) som hittas längst ner på sidan kan användas. Olika krav kan gälla för olika typer av produkter, så kontakta importören i Japan innan exporten startar för att få information om vad som gäller för din produkt.

Värmebehandlade nötköttsprodukter

I dagsläget kan dessa produkter inte exporteras till Japan. En process pågår för att få buljong godkänd. Om du har intresse för export av värmebehandlade nötköttsprodukter kontakta Livsmedelsverket. Se kontaktuppgifter nedan. 

Kollagen och gelatin från gris

För export av kollagen och gelatin från gris kräver Japan ingen listning av anläggningar och inte heller något specifikt exportintyg.

Livsmedelsverkets rekommenderar att ett generellt intyg alltid ska medfölja sändningen. Det kan annars bli problem att få tillbaka sändningen in i EU om det skulle behövas.

Renkött

Sedan början av april 2019 är exporten av renkött till Japan är stoppad av myndigheten MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) pga påträffad Cronic Wasting disease (CWD) i älg mars 2019 i Arjeplog.

Anläggningar som vill exportera värmebehandlat renkött får inte hantera älgkött på samma anläggning enligt den japanska myndigheten MAFF. Det gäller även om förvaringen är separat och produktionen separerad i tid. Anledningen är att Sverige inte kan garantera att älgköttet kommer från djur som har fötts och vuxit upp i Sverige. Anläggningar som önskar exportera ska listas vid myndigheten MAFF i Japan, kontakta Livsmedelsverket för detta.

Mjölkprodukter

Företag som vill exportera mejeriprodukter behöver inte listas vid myndigheten MAFF.

Ett nytt intyg har förhandlats fram för mjölkprodukter för export till Japan. Gå noggrant igenom intyget för att säkerställa att företaget uppfyller kriterierna för det nya intyget. Intyget hittas längst ner på sidan.

Till och med 31 maj är det äldre intyget giltigt. Varor som anländer fr.o.m. 1 juni och framåt måste åtföljas av det nya hälsointyget. Har varor redan skickats från Sverige med det gamla intyget och förväntas anlända på det utsatta datumet då det nya intyget börjar gälla måste ett ersättningsintyg utfärdas. Ta kontakt med kontrollpersonalen i dessa fall.

Honung

Om honungen inte innehåller bidelar och vaxkaka så är exportintyg inget krav, men Livsmedelsverket rekommenderar att ett generellt intyg för honung används. Om det finns risk för exempelvis bidelar i produkten krävs däremot att exportören intygar att produkten är hälsosam.

Din anläggning måste ha tillsyn av en kommun vid export av honung.

Koncentrerade bärprodukter till Japan

Den japanska livsmedelsmyndigheten har beslutat att radioaktivitetsnivån ska kontrolleras på alla sändningar med koncentrerade bärprodukter vars råvara har sitt ursprung i Sverige, så kallad "all-lots inspection". En möjlighet att undvika en sådan inspektion är att bifoga ett intyg som visar bequerelnivån i varje batch. Japan har ett provisoriskt gränsvärde på 370 Bq/kg för Cesium-134 och 100 Bq/kg för Cesium-137.

Tillsatser godkända i Japan

Japan godkänner inte alla tillsatser som är godkända inom EU. Det är därför viktigt att du kontrollerar att de tillsatser som har använts i din exportprodukt är godkända i Japan. Information om godkända tillsatser finns på den japanska myndighetens webbplats.

Plombering av sändningar

Containrar innehållande fjäderfäkött för export till Japan ska plomberas med plomber av typen Oneseal 79-T06 eller Oneseal 79-SM.

Övriga transportfordon/containrar ska förses med en plomb av god kvalitet. Plomber av ståltråd godtas inte av Japan. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Japan kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-07-03