Livsmedelsverket söker nya ledamöter till expertgrupp

2018-10-23

Livsmedelsverket söker nya ledamöter till expertgruppen för nutrition och folkhälsa. Expertgruppen ska bland annat ge Livsmedelsverket stöd i frågor inom nutritionsområdet.

Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa väljs för tre år i taget. Nu söker vi tre till fyra nya experter till gruppen för mandatperioden 2019-2021.

Gruppens mandat är i huvudsak att

  • Ge vetenskapligt stöd i olika ärenden inom området bra matvanor. Till exempel i att tolka forskningsresultat och bidra med kunskap kring faktorer som är viktiga inför hanteringsbeslut om råd eller internationell lagstiftning.
  • Bevaka den vetenskapliga utvecklingen inom nutritionsområdet, särskilt avseende samband mellan näringsrekommendationer, matvanor och hälsa.