Ny rapport om hur klimatet förändras i Sveriges importländer

2019-05-08

Företagen i Sverige är beroende av importerade råvaror och insatsmedel. Som en del i stödet till livsmedelsföretagens klimatanpassning publicerar Livsmedelsverket nu en rapport som visar hur klimatet kan komma att förändras i de delar av världen som Sverige är beroende av för sin livsmedelsförsörjning.

Information om klimatförändringarna i andra länder har efterfrågats av företag i pilotprojektet Klimatanpassa limpan, där Livsmedelsverket tillsammans med företag har utforskat tänkbara konsekvenser och vägar till klimatanpassning samt inventerat behov av stöd från Livsmedelsverket. Rapporten kan användas när företagen kartlägger sina sårbarheter och identifierar lösningar.

Under 2019 vidareutvecklar Livsmedelsverket ett verktyg som stödjer företagens klimat- och sårbarhetsanalyser.