Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra – Totalförsvarsövning 2020

Livsmedelsverket är en del av Sveriges totalförsvar. 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Den ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Livsmedelsverket deltar och spelar en viktig roll i övningen.

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans.
Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. 

Livsmedel ett prioriterat område

Livsmedel är ett av sju prioriterade områden i planeringen av totalförsvaret. Livsmedelsverkets uppdrag är att tillsammans med andra aktörer planera för att Sveriges befolkning får säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller höjd beredskap.

Vi samordnar kris- och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion. Vi ansvarar även för samordning av beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och klimatanpassning inom drickvattenområdet.

Livsmedelsverkets roll i totalförsvaret

Öva för att stärka motståndskraften

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. 

Totalförsvarsövningen kommer att öva och testa beslutsfattande och samverkan för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Sök trovärdiga källor

En del av övningen kommer att beröra infomrationspåverkan. Stater och olika aktörer använder vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om källkritik, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor.

Senast granskad 2019-05-07