Komplettering av EU-förordning 2017/625 om hälsodokument vid införsel av sändningar av djur och varor Kompletterad genom EU-förordning 2019/1602

2019-10-02

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller det gemensamma hälsodokument för införsel som ska åtfölja sändningar av djur och varor till deras destination

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1602