Thailand

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Thailand.

Export av slaktbiprodukter till Thailand

Thailändska myndigheter har meddelat att det i dagsläget inte är möjligt att exportera slaktbiprodukter av svin till Thailand. EU-kommissionen arbetar för närvarande för att öppna för export av slaktbiprodukter dit.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Thailand kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se.

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2018-10-08